Disclaimer

Scapha Jachtbouw besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Scapha Jachtbouw kan geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en volledig is. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aageboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan Scapha Jachtbouw. Scapha Jachtbouw is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot transmissiefouten, en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.